Tháng 1 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD
#IG-19112

Kinh tế - Hội nhập

Tháng 1 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/1) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2021 đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt 54,1 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2021 ước tính xuất siêu 1,3 tỷ USD.
Xuất bản:Thứ bảy, 30/01/2021 09:27 (GMT+7)