Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả
#IG-21164

Kinh tế - Hội nhập

Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả

Hà Nội (TTXVN 11/8) Hiện nay, nhiều cơ quan, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng hội thoại trực tuyến qua video để làm việc trong thời kỳ giãn cách xã hội. Để có thể đạt được kết quả tốt nhất, mỗi cá nhân nên vận dụng những kỹ năng giao tiếp phù hợp trong các cuộc họp trực tuyến.
Xuất bản:Thứ tư, 11/08/2021 14:27 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ