Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thăm dò bầu cử Thụy Điển: Liên minh trung tả dẫn trước

Thăm dò bầu cử Thụy Điển: Liên minh trung tả dẫn trước

Hà Nội (TTXVN 6/9) Thụy Điển sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội vào ngày 9/9/2018. Kết quả thăm dò cho thấy, liên minh trung tả đang dẫn trước liên minh trung hữu một khoảng cách hẹp và việc thành lập chính phủ hậu bầu cử sẽ vô cùng khó khăn.

 • Ngày:
  06/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ