Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Hà Nội (TTXVN 25/5) Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

 • Ngày:
  25/05/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ