Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tăng giá gần 1.900 dịch vụ y tế

Tăng giá gần 1.900 dịch vụ y tế

Hà Nội (TTXVN 3/3) Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế thì những người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng lợi, vì được hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn và chi phí (phần lớn) được bảo hiểm y tế chi trả.

 • Ngày:
  03/03/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ