Tăng cường phân cấp trong tổ chức bộ máy hành chính
#IG-00326

Chính trị - Ngoại giao

Tăng cường phân cấp trong tổ chức bộ máy hành chính

Hà Nội (TTXVN 16/1) Cải cách hành chính là quá trình thay đổi nền hành chính theo hướng phát triển, hoàn thiện và tiến bộ hơn. Tính từ giai đoạn 2001-2005 đến 2011- 2013, tổng các đầu mối của Chính phủ từ 48 đã rút xuống còn 30 (22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ).
Xuất bản:Thứ sáu, 16/01/2015 16:15 (GMT+7)