Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận
#IG-18009

Chính trị - Ngoại giao

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xuất bản:Thứ sáu, 16/10/2020 15:33 (GMT+7)