Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình

 • Ngày:
  17/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ