Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam: Một điển hình hợp tác trong khu vực
#IG-09937

Chính trị - Ngoại giao

Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam: Một điển hình hợp tác trong khu vực

Hà Nội (TTXVN 26/3) Kể từ khi thành lập năm 1999 đến nay, Tam giác phát triển khu vực biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia (TGPT CLV) mang lại lợi ích không nhỏ cho cả 3 nước.
Xuất bản:Thứ hai, 26/03/2018 15:57 (GMT+7)