Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tài sản tích tụ trong tay nhóm người giàu nhất

Tài sản tích tụ trong tay nhóm người giàu nhất

Hà Nội (TTXVN 17/5) Khoảng cách thu nhập giữa nhóm người giàu nhất và nhóm người còn lại vẫn đang gia tăng một cách đáng kể trên thế giới.

 • Ngày:
  17/05/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ