Tài nguyên đất đang bị đe dọa
#IG-14155

Văn hóa - Xã hội

Tài nguyên đất đang bị đe dọa

Hà Nội (TTXVN 2/10) Báo cáo của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) mới đây chỉ rõ đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng nhưng đang bị đe dọa bởi tình trạng khai thác quá đà, sử dụng bất hợp lý trên toàn cầu.
Xuất bản:Thứ tư, 02/10/2019 08:36 (GMT+7)