Thông tấn xã Việt Nam

Tag: Y TẾ - CỘNG ĐỒNG; ĐÁI THÁO ĐƯỜNG


Gánh nặng bệnh đái tháo đường tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/11) Ngày 14/11 hằng năm là Ngày đái tháo đường thế giới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về đái tháo đường.