Thông tấn xã Việt Nam

Tag: Y TẾ - CỘNG ĐỒNG


Tỷ lệ kháng thuốc ở Việt Nam ở mức cao

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc được phát động từ ngày 18/11 đến 24/11/2020 với thông điệp “Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta” do Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước cùng chung tay phòng chống kháng thuốc.

Đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

82 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Ngày 23/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.312 ca.

Việt Nam đã có 1.312 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.312 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.307 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/11) Tính đến 18h ngày 22/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.307 ca mắc COVID-19.

81 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 22/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/11) Ngày 22/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.307 ca.

80 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Ngày 21/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.306 ca.

Việt Nam đã có 1.306 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 21/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11) Tính đến 18h ngày 21/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.306 ca mắc COVID-19.

79 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 20/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tính đến 18h ngày 20/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 1.305 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tính đến 18h ngày 20/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.305 ca mắc COVID-19.

76 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 17/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/11) Tính đến 18h ngày 17/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.288 ca.

Việt Nam đã có 1.288 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/11) Tính đến 18h ngày 17/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.288 ca mắc COVID-19.

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 15.549 người đang được cách ly (tính đến 9h ngày 17/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/11) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.549 người.

Đã có 1.124 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Tính đến 18h ngày 16/11/2020, đã có 1.124 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.283 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Tính đến 18h ngày 16/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.283 ca mắc COVID-19.

75 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Sáng 16/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.281 ca.