Thông tấn xã Việt Nam

Tag: XUẤT NHẬP KHẨU


11 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu hơn 9 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/11) 11 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,8%, nhập khẩu tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 9,11 tỷ USD.

6 tháng năm 2019: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 245 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/6) 6 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 122,72 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 122,76 tỷ USD.

5 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 202,02 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/5) 5 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 6,7%, nhập khẩu tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD

Hà Nội (TTXVN 29/4) 4 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8% và nhập khẩu tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 710 triệu USD.

Quý I/2019, xuất siêu cả nước ước đạt 536 triệu USD

Hà Nội (TTXVN 29/3) Quý I/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tăng 8,54% so với cùng kỳ 2018. Tính chung quý I/2019, kim ngạch xuất siêu cả nước đạt 536 triệu USD.

Xuất nhập khẩu của Việt Nam với 10 nước thành viên CPTPP

Hà Nội (TTXVN 20/3) Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình (CPTPP) được kỳ vọng mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu cho nhiều ngành hàng của Việt Nam. Và ngay trong tháng 1/2019, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang 10 nước thành viên CPTPP đã tăng so với năm 2018.

2 tháng năm 2019, xuất khẩu cả nước ước đạt 36,68 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 1/3) 2 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 73,44 tỷ USD, cả nước nhập siêu 80 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2019 ước đạt 40,8 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/1) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2019 của cả nước ước đạt 40,8 tỷ USD, tăng 2,5 tỷ USD (tương đương 6,5%) so với cùng kỳ năm 2018.

8 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 2,75 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 14,5% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.

7 tháng năm 2018, cả nước xuất siêu 3,06 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/7) 7 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tăng 15,3% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 3,06 tỷ USD.

Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2018

Hà Nội (TTXVN 30/4) Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 19% và nhập khẩu tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD.

2 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu 1,08 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/2) 2 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 66,16 tỷ USD. Việt Nam xuất siêu 1,08 tỷ USD.

Anh: Xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với ngành hải sản

Hà Nội (TTXVN 4/2) Vương quốc Anh nhập khẩu phần lớn lượng hải sản tiêu thụ, mặt khác lại xuất khẩu phần lớn sản lượng đánh bắt được.

Tháng 1/2018: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 38,3 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/1) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2018 của cả nước ước đạt 38,3 tỷ USD, tăng 9 tỷ USD (tương đương 30,7%) so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt mốc 400 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 20/12) Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD, gấp 2 lần về giá trị sau 6 năm Việt Nam đạt mốc 200 tỷ USD.

11 tháng năm 2017: Việt Nam xuất siêu 2,8 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/11) 11 tháng năm 2017, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu (kể cả dầu thô) 26,2 tỷ USD.