Thông tấn xã Việt Nam

Tag: XUẤT KHẨU NÔNG


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD năm 2021

Hà Nội (TTXVN 30/12) Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 đạt 42 tỷ USD sau kết quả 41,25 tỷ USD của năm 2020. Tuy nhiên, khẳng định nông nghiệp là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế, Thủ tướng đặt mục tiêu cho ngành trong năm tới là 44 tỷ USD.

8 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 26,1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/8) 8 tháng năm 2020, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 26,1 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 1/2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm 15,7%

Hà Nội (TTXVN 7/2) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1/2020 ước đạt 3 tỷ USD, chỉ bằng 84,3% so với cùng kỳ năm 2019.

10 tháng năm 2019: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 33 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/10) Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2019 ước đạt 33,18 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

7 tháng năm 2019: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 23 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 2/8) 7 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 23,03 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018

10 tháng năm 2018: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh

Hà Nội (TTXVN 2/11) Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2018 đạt 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tăng bình quân 9,24%/năm

Hà Nội (TTXVN 7/9) Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2017), nông nghiệp luôn duy trì được sức tăng trưởng mạnh và khá toàn diện. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa.

6 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 19 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/6) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2018 đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu nông sản chính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 9,7%

Hà Nội (TTXVN 30/6) Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt là gạo, rau quả, điều.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 6,1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 26/2) Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2/2018 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu nông sản của Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 19/5) Từ vụ mùa thu hoạch tháng 10/2014 đến tháng 3/2015, xuất khẩu nông sản của Ấn Độ đã giảm 11% so với 1 năm trước.