Thông tấn xã Việt Nam

Tag: XUẤT KHẨU ĐIỀU


Xuất khẩu điều của Việt Nam tiếp tục đứng số 1 thế giới

Hà Nội (TTXVN 16/1) Năm 2018, xuất khẩu hạt điều Việt Nam đạt 3,52 tỷ USD, tiếp tục vượt qua Ấn Độ và Brazil, đứng đầu thế giới về chế biến và xuất khẩu hạt điều.

XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU GIẢM

Hà Nội (TTXVN 19/3) Hai tháng đầu năm 2017, khối lượng hạt điều xuất khẩu chỉ đạt 31,4 nghìn tấn, đạt giá trị 255 triệu USD, giảm 19,7% về khối lượng và 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu điều đặt mục tiêu 2,5 tỷ USD năm 2015

Hà Nội (TTXVN 6/3) Năm 2014, là năm thứ 9 liên tiếp Việt Nam dẫn đầu thế giới về xuất khẩu điều và làm năm đầu tiên đạt giá trị xuất khẩu 2 tỷ USD. Năm 2015, ngành điều phấn đấu xuất khẩu điều đạt 2,5 tỷ USD.