Thông tấn xã Việt Nam

Tag: XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO


COVID-19 gia tăng thách thức đối với an ninh lương thực thế giới

Hà Nội (TTXVN 17/7) Xóa đói và đạt tới an ninh lương thực vẫn là một thách thức đối với thế giới. Đại dịch COVID-19 xuất hiện làm thách thức gia tăng.

Ấn tượng Việt Nam trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo

Hà Nội (TTXVN 23/10) Năm 2014, Việt Nam đã hoàn thành 90% Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo, trở thành một trong 38 quốc gia có thành tích nổi bật trên lĩnh vực này. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 18 quốc gia được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) trao Bằng khen về xóa đói giảm nghèo và chứng nhận việc sớm đạt được cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ.