Thông tấn xã Việt Nam

Tag: WB CẮT GIẢM TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN CẦU


WB cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 14/6) Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết sẽ siết chặt tỷ lệ tăng trưởng nhằm tăng tỷ lệ cho Mỹ và giảm giá hàng hoá ở các nước.