Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VIỆT NAM - TRUNG QUỐC


Tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 8/7) Những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển tích cực. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc trong khu vực ASEAN.

Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 3/10) Những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển tích cực. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam.

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 12/11) Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và có số lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 10/9) Thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng trung bình 53%/năm giai đoạn 2010-2017.

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 11/1) Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

Quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 9/9) Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 2/11) Ngày 5 và 6/11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. 10 năm qua, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 7/4) Từ ngày 7 đến 10/4/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hơn 10 năm qua, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)