Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VIỆT NAM - ARGENTINA


Triển vọng sáng trong quan hệ thương mại Việt Nam - Argentina

Hà Nội (TTXVN 25/10) Hợp tác kinh tế hiệu quả hiện đang là động lực cho quan hệ song phương Việt Nam - Argentina. Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 6 của Argentina tại Đông Nam Á.