Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP


Đã có 957 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 22/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/9) Tính đến 18h ngày 22/9/2020, đã có 957 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 947 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 21/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/9) Tính đến 18h ngày 21/9/2020, đã có 947 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 942 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/9) Tính đến 18h ngày 19/9/2020, đã có 942 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 940 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Tính đến 18h ngày 17/9/2020, đã có 940 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.066 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Tính đến 18h ngày 17/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.066 ca mắc COVID-19.

Đã có 931 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 15/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/9) Tính đến 18h ngày 15/9/2020, đã có 931 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 926 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/9) Tính đến 18h ngày 14/9/2020, đã có 926 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 910 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/9) Tính đến 18h ngày 12/9/2020, đã có 910 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 893 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 10/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/9) Tính đến 18h ngày 10/9/2020, đã có 893 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.054 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Tính đến 18h ngày 8/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.054 ca mắc COVID-19.

Đã có 868 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 8/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Tính đến 18h ngày 8/9/2020, đã có 868 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 805 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 5/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 5/9) Tính đến 18h ngày 5/9/2020, đã có 805 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 755 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 3/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/9) Tính đến 18h ngày 3/9/2020, đã có 755 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 735 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 1/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/9) Tính đến 18h ngày 1/9/2020, đã có 735 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.044 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 31/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 31/8) Tính đến 18h ngày 31/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.044 ca mắc COVID-19.

Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 31/8) Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch COVID-19 bằng cách: Đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tập trung đông người và khai báo y tế.