Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VƯỢT QUA


Xe tự lái vượt qua chướng ngại vật như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 3/4) Xe tự lái dựa trên hệ thống các cảm biến để tự động vẽ đường đi và tránh tai nạn.

Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

Hà Nội (TTXVN 3/1) Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.