Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VƯỜN DI SẢN ASEAN


10 Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/12) Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng), Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (Tây Ninh) và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum) vừa được trao giấy chứng nhận công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Với 4 vườn mới được công nhận, Việt Nam hiện có 10 Vườn Di sản và là quốc gia có nhiều khu Vườn Di sản ASEAN nhất trong ASEAN.