Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VŨ ĐÌNH LIÊN


Vũ Đình Liên - Nhà thơ của sự hoài niệm

Hà Nội (TTXVN 12/11) Nói tới nhà thơ, Nhà giáo Nhân dân Vũ Đình Liên, người ta nhớ ngay đến bài thơ “Ông Đồ”, và chỉ “Ông Đồ” đã đủ tôn xưng tác giả Vũ Đình Liên. Ông sinh ngày 12/11/1913, cách đây 105 năm.