Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VĂN HÓA - XÃ HỘI; LAO ĐỘNG


Lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,3 triệu người

Hà Nội (TTXVN 4/5) Tính đến hết quý I/2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam là 55,3 triệu người. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 54,2 triệu người