Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VĂN HÓA - XÃ HỘI; CỐNG HIẾN


Danh sách đề cử Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 năm 2020

Hà Nội (TTXVN 5/2) Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà