Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TRUNG BÌNH


Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng thêm 5,5 năm

Hà Nội (TTXVN 5/4) Trong giai đoạn từ 2000 - 2016, tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng 5,5 tuổi, từ 66,5 lên 72 tuổi. Tuổi thọ trung bình ở nhóm nước thu nhập thấp thấp hơn nhóm nước thu nhập cao 18,1 năm.

Bao nhiêu thế hệ để một gia đình thu nhập thấp chuyển sang thu nhập trung bình?

Hà Nội (TTXVN 29/1) Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phải mất 13 thế hệ để một gia đình có thu nhập thấp ở Colombia đạt thu nhập trung bình trong khi ở Đan Mạch chỉ mất hai thế hệ.

Trung bình mỗi doanh nghiệp mới có 7,7 tỷ tiền vốn

Hà Nội (TTXVN 1/10) Hơn 81.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2016. Tính bình quân mỗi doanh nghiệp có số vốn đăng ký ban đầu 7,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.