Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG


Triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 6 tháng cuối năm 2015

Hà Nội (TTXVN 26/6) 117 doanh nghiệp phản hồi lại cuộc thăm dò của hãng Thomson Reuters về triển vọng kinh tế 6 tháng cuối năm 2015.