Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TRỌNG ĐẠI


90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

Hà Nội (TTXVN 25/1/2020) Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

Hà Nội (TTXVN 2/2) Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Những sự kiện trọng đại tại Ba Đình

Hà Nội (TTXVN 2/9) Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, cũng là quảng trường quan trọng nhất, nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.