Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TRƯỢT TUYẾT NHẢY XA


Trượt tuyết nhảy xa ở Olympic Pyeongchang 2018

Hà Nội (TTXVN 16/2) Vận động viên đeo ván trượt trượt xuống một dốc tuyết rồi nhảy xa nhất có thể.