Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TRÁNG LỆ


Động Thiên Đường tráng lệ nhất Châu Á

Hà Nội (TTXVN 21/7) Động Thiên Đường của Việt Nam vừa vinh dự được Hội đồng Kỷ lục Châu Á xác lập kỷ lục là “Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất Châu Á”.