Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TOUR DE FRANCE


Chặng 19-21 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 26/7) Chặng 19-21 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 27-29/7/2018.

Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 23/7) Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 24-26/7/2018.

Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 19/7) Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 20-22/7/2018.

Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 17/7) Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2018.

Chặng 7 - 9 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 14/7) Chặng 7 - 9 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 13 - 15/7/2018.

Chặng 4 - 6 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 9/7) Chặng 4 - 6 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2018.

Chặng 1 - 3 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 7/7) Chặng 1 - 3 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 7 - 9/7/2018.

Giải đua xe đạp Tour de France 2018

Hà Nội (TTXVN 6/7) Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France lần thứ 105 sẽ diễn ra từ ngày 7/7 - 29/7/2018. Các tay đua sẽ phải vượt qua 21 chặng đua với chiều dài từ 65 đến 231 km và độ cao có nơi đạt tới 2.215 m.

Giải đua xe đạp Tour de France 2017

Hà Nội (TTXVN 28/6) Giải đua xe đạp Tour de France 2017 sẽ khởi tranh từ thành phố Dusseldorf, Đức ngày 1/7/2017.