Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TOUR DE FRANCE


Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 11/9) Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 107 diễn ra từ ngày 11-13/9/2020.

Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 8/9) Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 107 diễn ra từ ngày 8-10/9/2020.

Chặng 7 - 9 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 4/9) Chặng 7 - 9 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France lần thứ 107 diễn ra từ ngày 4-6/9/2020. Giải khởi tranh từ 29/8/2020.

Chặng 19 - 21 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 26/7) Chặng 19 - 21 của giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 26 - 28/7/2019.

Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 22/7) Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 23-25/7/2019.

Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 19/7) Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 19-21/7/2019.

Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 15/7) Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 15-18/7/2019.

Chặng 7-9 chặng đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 11/7) Chặng 7-9 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 12-14/7/2019.

Chặng 4-6 chặng đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 8/7) Chặng 4-6 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 9-11/7/2019.

Chặng 1-3 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 5/6) Chặng 1-3 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 6-8/7/2019.

Giải đua xe đạp Tour de France 2019

Hà Nội (TTXVN 4/7) Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France lần thứ 106 sẽ diễn ra từ ngày 6-28/7/2019. Các tay đua sẽ phải vượt qua 21 chặng đua có chiều dài từ 27 đến 230 km, trong đó có chặng vượt Col de l’Iseran, tuyến đường cao nhất trên dãy Alps.

Chặng 19-21 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 26/7) Chặng 19-21 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 27-29/7/2018.

Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 23/7) Chặng 16-18 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 24-26/7/2018.

Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 19/7) Chặng 13-15 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 20-22/7/2018.

Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 17/7) Chặng 10-12 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2018.

Chặng 7 - 9 giải đua xe đạp Tour de France

Hà Nội (TTXVN 14/7) Chặng 7 - 9 giải đua xe đạp Tour de France diễn ra từ ngày 13 - 15/7/2018.