Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TIỀN MẶT


Những lợi ích của xã hội không tiền mặt

Hà Nội (13/6) Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.

Lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội (TTXVN 22/1) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thanh toán không sử dụng tiền mặt trở thành xu thế tất yếu khi mang lại nhiều tiện ích rõ rệt.

Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội (TTXVN 10/1) Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử, do vậy, Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.