Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TIỀN MẶT


Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
...

Hà Nội (TTXVN 10/1) Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử, do vậy, Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.