Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TIỀM NĂNG


Ngành dược liệu: Chưa khai thác hết tiềm năng
...

Hà Nội (TTXVN 16/6) Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Tiềm năng dầu khí đá phiến ở Anh
...

Hà Nội (TTXVN 19/7) Chính phủ Anh cấp giấy phép khai thác dầu khí đá phiến theo đợt cấp phép thứ hai trong tháng 12/2015, của vòng cấp phép thứ 14. Và dự kiến, các giấy phép khai thác này sẽ có hiệu lực trong những tháng tới.

Tiềm năng lớn của thị trường bán lẻ Việt Nam
...

Hà Nội (TTXVN 31/10) Các Hiệp định thương mại song phương và đa phương mở ra cơ hội tăng trưởng cũng như cạnh tranh cho thị trường bán lẻ còn nhiều tiềm năng của Việt Nam.