Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TIẾNG ỒN


Tác động của tiếng ồn tới sức khỏe

Hà Nội (TTXVN 12/3) Mặc dù là một dạng ô nhiễm nguy hại không chỉ ảnh hưởng tới thính giác mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần, tiếng ồn vẫn ít được quan tâm như các loại ô nhiễm khác.