Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THUÊ BAO DI ĐỘNG 11 SỐ


Thuê bao di động 11 số dừng hoạt động từ hôm nay

Hà Nội (TTXVN15/11) Từ 0h ngày 15/11/2018, khách hàng không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn tới thuê bao 11 số. Thay vào đó, các nhà mạng triển khai âm báo (tiếng Anh và tiếng Việt) cho đến ngày 30/6/2019, nếu người dùng vẫn thực hiện cuộc gọi đến đầu số cũ.