Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THIẾU ĂN


Thêm hàng chục triệu người thiếu ăn trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 12/7) Một trong các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc là chấm dứt tình trạng thiếu ăn chậm nhất vào năm 2030. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ăn trên thế giới đang theo xu hướng xấu khi số người thiếu ăn liên tục tăng kể từ năm 2015, thời điểm bắt đầu thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Tình trạng thiếu ăn ở châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội (TTXVN 11/11) Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn còn khoảng 486 triệu người thiếu ăn vào năm 2017, giảm không đáng kể so với 2 năm trước đó.