Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THỰC TRẠNG


Thực trạng khí hậu toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 22/3) Để hiện thực hóa mục tiêu then chốt trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 2oC so với thời tiền công nghiệp, thế giới cần có những hành động khẩn cấp.