Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THỰC HIỆN


Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 18/10) Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010-2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

50 năm thực hiện những tư tưởng lớn trong Di chúc của Bác Hồ

Hà Nội (TTXVN 1/9) 50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách

Hà Nội (TTXVN 4/12) Để hoàn thành tốt nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016, trong tháng cuối năm này, Bộ Tài chính cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ thu cũng như thực hiện các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế, thanh kiểm tra, chống thất thu và gian lận thương mại.

9 thủ tục hành chính về nông nghiệp sẽ thực hiện “một cửa” từ 1/10/2016

Hà Nội (TTXVN 2/10) Từ 1/10/2016, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu giải quyết 9 thủ tục hành chính hoàn toàn trên hệ thống “Một cửa quốc gia”, bỏ hẳn việc giải quyết hồ sơ giấy.

Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Hà Nội (TTXVN 21/2) Những đổi mới về khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học-công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước (có hiệu lực từ 15/2/2016) mở ra nhiều cơ chế thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học.

Từ ngày 15/2/2015, thực hiện lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Hà Nội (TTXVN 13/2) Kết thúc gần 16 giờ đàm phán căng thẳng tại thủ đô Minsk (Belarus), ngày 12/2/2014, lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã ký tuyên bố chung về thoả thuận ngừng bắn tại Ukraine, khẳng định hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Lệnh ngừng bắn tại Donetsk và Lugank sẽ được thực hiện kể từ 0h00 ngày 15/2/2015 (tức 5h00 ngày 15/2 theo giờ Hà Nội)