Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THỦ ĐÔ HÀ NỘI; KINH TẾ HÀ NỘI


Kinh tế Thủ đô không ngừng phát triển

Hà Nội (TTXVN 10/10) 65 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954-2019), Hà Nội ngày càng phát triển và đóng góp lớn vào phát triển kinh tế chung của cả nước.

Hà Nội: 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch

Hà Nội (TTXVN 3/12) Năm 2018, tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch.