Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THỐNG KÊ


Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Những nội dung đáng lưu ý

Hà Nội (TTXVN 2/4) Tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin, cuộc Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính để tiến tới không thực hiện TĐT dân số và nhà ở vào năm 2029.

Cả nước có 561.064 doanh nghiệp đang hoạt động

Hà Nội (TTXVN 9/2) Tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động do ngành Thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 của cả nước ước tính là 561. 064 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với năm 2016.

Thống kê của top 15 ngân hàng châu Âu

Hà Nội (TTXVN 15/9): Trong 6 tháng đầu năm 2014, các ngân hàng lớn của châu Âu đã quay trở lại nhịp độ tăng trưởng. Các ngân hàng này đã mở rộng ngân sách lên gần 400 triệu euro, nhằm phục hồi trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính.