Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2018


10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018

Hà Nội (TTXVN 12/1) Ngày 12/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018.