Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ


Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số

Hà Nội (TTXVN 16/6) Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ sử dụng internet tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều đáng nói là hơn 1/3 trong số hơn 50 triệu người dùng internet ở nước ta là người chưa thành niên và thanh niên trong độ tuổi từ 15-24.