Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THƯƠNG MẠI TỰ DO


EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020. Lộ trình cắt giảm thuế theo ngành hàng

Hà Nội (TTXVN 1/8) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) Có hiệu lực từ 1/8/2020. Dưới đây là lộ trình cắt giảm thuế theo ngành hàng.

G20 cam kết thúc đẩy thương mại tự do và công bằng

Hà Nội (TTXVN 29/6) Kết thúc 2 ngày thảo luận tại thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản, lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung nhất trí thúc đẩy thể chế thương mại "tự do, công bằng và không phân biệt đối xử".

Hiệp định thương mại tự do giữa EU với các nước

Hà Nội (TTXVN 18/5) Trong số các nước mà Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm hiệp định thương mại, có một số nước thuộc châu Á và một số nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). EU cũng đã ký hiệp định thương mại với Canada, Việt Nam và Singapore, nhưng chưa có hiệu lực.

Các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam trong năm 2015

Hà Nội (TTXVN 28/12) Năm 2015, đánh dấu quan trọng đối với Việt Nam khi 4 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với 46 quốc gia đối tác đều đã cơ bản hoàn tất. Các FTA bao gồm: FTA với Hàn Quốc; với Liên minh thuế quan; với Liên minh châu Âu và Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).