Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM


Thông Tấn Xã Việt Nam qua những con số

Hà Nội (TTXVN 14/9) Thành lập ngày 15/9/1945, 75 năm đồng hành cùng đất nước, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TTXVN là một tổ hợp truyền thông có 30 đơn vị đầu mối, 93 cơ quan thường trú trong và ngoài nước, với hơn 60 sản phẩm thông tin.

Bác Hồ với Thông tấn xã Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/9) Trong lịch sử phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là một trong số những cơ quan báo chí được Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Dấu ấn phát triển của TTXVN in đậm từ những lời dạy, bản tin in dấu tay Người.

Lần thứ ba Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Hà Nội (TTXVN 1/9) Ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 15 tập thể vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thông tấn xã Giải phóng (TTXVN) có tên trong danh sách phong tặng danh hiệu lần này. Đây là lần thứ 3, TTXVN vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Thông tấn xã Việt Nam: Những dấu mốc lịch sử

Hà Nội (TTXVN 8/9) Ngày 15/9/1945, bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp, Anh - đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN), hãng thông tấn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam qua các con số

Hà Nội (TTXVN 1/9) Thành lập ngày 15/9/1945, 70 năm đồng hành cùng đất nước, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TTXVN hiện có gần 2500 cán bộ - nhân viên, trong đó có gần 1200 nhà báo. TTXVN là một tổ hợp truyền thông có 32 đơn vị đầu mối, 93 cơ quan thường trú trong và ngoài nước, với hơn 60 sản phẩm thông tin.