Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THÔNG TƯ


Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư mới về đánh giá học sinh tiểu học

Hà Nội (TTXVN 9/9) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Theo đó, chú trọng việc đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh... Thông tư có hiệu lực từ 20/10/2020.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT 2019: Một số điều chỉnh cơ bản

Hà Nội (TTXVN 15/2) Những điều chỉnh phần lớn liên quan đến công tác tổ chức thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp…

Mạng 4G: Công nghệ truyền thông tương lai

Hà Nội (TTXVN 21/10) Với gần 7 tỷ thuê bao di động trên toàn cầu và lưu lượng dữ liệu khổng lồ, công nghệ 4G sẽ là giải pháp phát triển cho các nhà mạng di động trong tương lai gần.