Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THÁNG 11


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước. Trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2017 tăng 0,13%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 tăng so với tháng trước. Trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất 0,68%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,07%

Hà Nội (TTXVN 24/11) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2015 tăng 0,07% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, CPI tăng 0,58%,thấp hơn nhiều so với ngưỡng 5% mà Quốc hội cho phép.