Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THÀNH


10 tỉnh, thành phố đã qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 18h ngày 28/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 28/2) Từ ngày 27/1 đến 18h ngày 28/2/2021, đã có 849 ca mắc COVID-19 trong nước tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh). Đã có 10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 18h ngày 24/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 24/2) Từ ngày 27/1 đến 18h ngày 24/2/2021, đã có 820 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh). Đã có 10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 22/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 22/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 22/2/2021, đã có 791 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 19/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 19/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 19/2/2021, đã có 755 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 18/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 18/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 18/2/2021, đã có 737 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 17/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 17/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 17/2/2021, đã có 719 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Công tác xét nghiệm COVID-19 tại 13 tỉnh, thành phố có ca mắc (từ 27/1 - 14/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) 13 tỉnh, thành phố đã tiến hành lấy tổng cộng 316.807 mẫu xét nghiệm trong tổng số 320.495 người có nguy cơ.

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 16/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 16/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 16/2/2021, đã có 679 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 15/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 15/2/2021, đã có 637 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 14/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 14/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 14/2/2021, đã có 604 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 12/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 12/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 12/2/2021, đã có 553 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 11/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 11/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 11/2/2021, đã có 522 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 10/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 10/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 10/2/2021, đã có 484 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

12 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 9/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 9/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 9/2/2021, đã có 470 ca mắc COVID-19 mới tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

12 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 8/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 8/2/2021, đã có 422 ca mắc COVID-19 mới tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

12 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 7/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 7/2) Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 7/2/2021, đã có 402 ca mắc COVID-19 mới tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).