Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TAI NẠN TÀU BIỂN CHỞ KHÁCH


Xảy ra hơn 600 vụ tai nạn tàu biển chở khách trên thế giới kể từ năm 2000

Hà Nội (TTXVN 6/7) Từ năm 2000 tới nay đã có trên 600 vụ tai nạn tàu biển chở khách, trong đó Indonesia chiếm gần ¼ số vụ - cao nhất thế giới.