Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI


Bà Kristalina Georgieva - Tổng Giám đốc mới của IMF

Hà Nội (TTXVN 26/9) Ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 26/9/2019 (giờ VN) đã chính thức thông qua đề cử Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Kristalina Georgieva, vào cương vị Tổng Giám đốc mới.